Pentax OPTIO H90 Bedienungsanleitung (tr)

Herunterladen
210
8
Bi
lg
isayar
la
 Ba
ğ
la
n
4
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Bir açılır menü belirir.
5
[MSC] seçimini yapmak üzere 
dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
6
4 düğmesine basınız.
Ayar kaydedilir.
7
3 düğmesine basınız.
Kamera, A moduna veya Q moduna döner.
MSC (Yığın Depolama Sınıfı)
Bilgisayara USB yoluyla bağlı olan cihazları bir hafıza cihazı olarak kabul 
eden genel amaçlı bir sürücü programıdır. Bu sürücü ile USB cihazlarını 
kontrol etmek için de bir standart belirtir.
USB Yığın Depolama Sınıfını destekleyen bir cihazı basitçe bağlayarak, 
tahsis edilmiş bir sürücü kurmaksızın dosyaları kopyalayabilir, okuyabilir 
ve yazabilirsiniz.
PTP (Resim Aktarım Protokolü)
Dijital görüntülerin transferine ve dijital kameraların kontrolüne USB 
üzerinden izin veren ISO 15740 olarak standardize edilmiş bir protokoldür.
Bir cihaz sürücüsü kurmaksızın PTP’yi destekleyen cihazlar arasında 
görüntü verilerini transfer edebilirsiniz.
Başka türlü bir şekilde belirtilmediği müddetçe, Optio H90 kamerayı 
bilgisayarınıza bağlarken MSC’yi seçiniz.
Bilgisayarınıza bağlı olarak aşağıdaki sayfalara geçiniz.
MSC ve PTP
Ayar
1 / 3
MENU
İptal
OK
Tamam
MSC
PTP
Ses
Tarih Ayarlama
Dünya Saati
Klasör İsmi
USB Bağlantısı
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
Türkçe