Pentax Optio P70 Anleitung Für Quick Setup (et)

Herunterladen
Täname teid, et ostsite selle 
PENTAX digitaalkaamera.
Kui kasutate kaamerat esimest 
korda, on soovitatav tutvuda esmalt 
käesoleva kiirjuhendiga ning 
omandada kaamera käsitsemise 
põhilised oskused. Täiendavate 
funktsioonide ning kaamera 
seadistamise kohta tutvuge 
kasutusjuhendiga, mis asub 
kaameraga kaasasoleval CD plaadil. 
optiop70_qsg.fm  Page -1  Wednesday, January 21, 2009  9:51 AM