Pentax Optio A 30 Bedienungsanleitung (et)

Herunterladen
Täname teid selle PENTAX digitaalkaamera ostmise eest. 
Palun lugege käesolevat juhendit enne kaamera kasutamist. Hoidke seda alles, 
kuna kasutusjuhend on väärt abimees kaamera funktsioonide tundmaõppimisel.
Autoriõiguste kohta
PENTAX digitaalkaameraga tehtud pildid on mõeldud personaalseks kasutamiseks. 
Palun olge kursis autoriõigusi puudutavate seadustega. Pildistamine võib olla keelatud ka näiteks 
firmade ja asutuste territooriumidel, kaubandusettevõtetes, näitustel, muuseumides jne.
Kaamera kasutajatele
• Tugeva elektromagnetilise kiirguse või magnetväljade keskkonnas kasutamisel eksisteerib 
tõenäosus, et mälukaardilt võivad kustuda kõik sinna salvestatud failid.
• LCD ekraani vedelkristallpaneel on toodetud tipptehnoloogia abil. Kuigi toimivate pikslite 
arv on 99,99% või rohkem, peaksite olema teadlik, et 0,01% või vähem piksleid ei pruugi 
helenduda või helenduvad valesti. Sellised pikslid ei mõjuta salvestatavat pilti.
Kaubamärkide kohta
• PENTAX, Optio ja smc PENTAX on PENTAX Corporation kaubamärgid.
• SD logo 
 ja SDHC logo 
 on kaubamärgid.
• DivX, DivX Certified ning seonduvad logod on DivX, Inc. kuuluvad litsentsi alusel kasutatavad 
kaubamärgid. 
• Kõik teised brändi- ja tootenimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid.
Käesolev toode toetab PRINT Image Matching III.
PRINT Image Matching võimaldab digitaalkaamerate, printerite ja tarkvara abil luua pilte, 
mis vastavad paremini fotograafi kavatsustele. Mõned funktsioonid ei pruugi töötada printeritega, 
mis ei ole PRINT Image Matching III ühilduvad.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Kõik õigused kaitstud.
PRINT Image Matching on Seiko Epson Corporation kaubamärk. PRINT Image Matching 
logo on Seiko Epson Corporation kaubamärk.
Red Eye tarkvara © 2003-2006 FotoNation Inc. Face Tracker tarkvara © 2005-2006 
FotoNation Inc. In Camera Red Eye – kaitstud U.S. Patent No. 6,407,777 ja 7,042,505. 
Other patents Pending.
PictBridge kohta
PictBridge võimaldab kasutajal ühendada printeri otse digitaalkaameraga, kasutades piltide 
trükkimiseks universaalset standardit. Pilte saab kerge vaevaga trükkida otse kaamerast.
• Võib juhtuda, et käesolevas juhendis kasutatavad illustratsioonid erinevad tegelikust pildist 
LCD monitoril.
• Käesolevas juhendis peetakse SD mälukaardi all silmas nii SD mälukaarti kui ka 
SDHC mälukaarti. 
e_kb440.book  Page 1  Monday, February 19, 2007  11:22 AM