Pentax D-FA 100 mm f/2,8 Macro WR Bedienungsanleitung (sk)

Herunterladen
smc PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8 WR
NÁVOD NA OBSLUHU
Ïakujeme, že ste si zakúpili objektív smc PENTAX-D FA MACRO 
100mmF2.8 WR.
Tento objektív je výmenný objektív urèený pre zrkadlovky PENTAX. 
Jeho zobrazovací krúžok pokrýva 35mm formát a aj pri digitálnych 
zrkadlovkách PENTAX dosahuje maximálnu èistotu obrazu.
Aby ste vedeli objektív správne použiœ, pozorne si preèítajte tento návod. 
Pozrite si prípadne tiež návod na obsluhu fotoaparátu.
• Uvedené ilustrácie sa môžu líšiœ od skutoènosti.
• PENTAX a smc PENTAX sú ochrannými známkami 
HOYA CORPORATION.
Špecifikácia a vonkajšie rozmery sa môžu zmeniœ 
aj bez upozornenia.
Detaily oh¾adom namontovania a odmontovania 
objektívu z fotoaparátu nájdete v jeho návode 
na obsluhu.
D FA macro 100mm.book  Page 0  Friday, December 18, 2009  12:03 PM