Pentax ist dl Bedienungsanleitung (pl)

Herunterladen
N
á
vod k použití
Dane techniczne i wymiary zewnêtrzne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
AP011312/POL
Copyright © PENTAX Corporation 2005
FOM 01.07.2005 Printed in Germany
PENTAX Corporation
2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(http://www.pentax.co.jp/)
PENTAX Europe GmbH 
(European Headquarters)
Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, 
GERMANY
(HQ - http://www.pentaxeurope.com)
(Germany - http://www.pentax.de) 
PENTAX U.K. Limited 
PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks 
SL3 8PN, U.K.
(http://www.pentax.co.uk) 
PENTAX France S.A.S.
12/14, rue Jean Poulmarch, 95106 Argenteuil Cedex, 
FRANCE
PENTAX Benelux B.V. 
(for Netherlands) 
Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS 
(http://www.pentax.nl) 
(for Belgium & Luxembourg) 
Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM 
(http://www.pentax.be) 
PENTAX (Schweiz) AG
Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, 
SWITZERLAND
(http://www.pentax.ch) 
PENTAX Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN 
(http://www.pentax.se) 
PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.
(Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.
(Distribution & Service Center) 
16163 West 45th Drive, Unit H Golden, Colorado 80403, 
U.S.A. (http://www.pentaximaging.com)
PENTAX Canada Inc. 
1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, 
CANADA 
(http://www.pentax.ca) 
Apollo Electronics
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warsawa
Poland
Návod k použití
Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie 
aparatu, prosimy o zapoznanie siê z 
treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi 
przed u¿yciem aparatu.
SLR Aparat cyfrowy