Pentax q Bedienungsanleitung (et)

Herunterladen
Täname teid PENTAX Q kaamera ostmise eest. Palun lugege käesolevat juhendit enne 
kaamera kasutamist. Hoidke seda alles, kuna kasutusjuhend on väärt abimees 
kaamera funktsioonide tundmaõppimisel.
Kasutatavad objektiivid
Selle kaameraga saab kasutada Q-bajonetiga objektiive.
Autoriõiguste kohta
PENTAX Q digitaalkaameraga tehtud pildid on mõeldud personaalseks kasutamiseks. 
Palun olge kursis autoriõigusi puudutavate seadustega. Pildistamine võib olla keelatud 
ka näiteks ettevõtete ja asutuste territooriumidel, kaubandusettevõtetes, näitustel, 
muuseumides jne. 
Kaubamärkide kohta
PENTAX ja smc PENTAX on HOYA CORPORATION kaubamärgid.
Microsoft ja Windows on Windows Vista on Microsoft Corporation registreeritud 
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes maades. Windows Vista on Microsoft 
Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes 
maades.
Macintosh, Mac OS ja QuickTime on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid Ameerika 
Ühendriikides ja teistes maades.
SDXC logo on SD-3C, LLC kaubamärk.
See toode sisaldab DNG tehnoloogiat, mida kasutatakse Adobe Systems Incorporated 
litsentsi alusel.
DNG logo on Adobe Systems Incorporated kaubamärk või registreeritud kaubamärk 
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes maades.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC 
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes maades.
Kõik teised brändi- või tootenimed on nende omanike registreeritud kaubamärgid. 
Märkus: käesolevas kasutusjuhendis pole kõigil juhtudel kasutatud TM ja ® sümboleid.
See kaamera toetab PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching võimaldab 
digitaalkaamerate, printerite ja tarkvara abil luua pilte, mis vastavad paremini fotograafi 
kavatsustele. Mõned funktsioonid ei pruugi töötada printeritega, mis ei ole PRINT 
Image Matching III ühilduvad.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Kõik õigused kaitstud. PRINT Image 
Matching on Seiko Epson Corporation kaubamärk. PRINT Image Matching logo 
on Seiko Epson Corporation kaubamärk.
PENTAX Q_EST.book  Page 0  Thursday, September 1, 2011  11:20 AM