LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
18
19
Tālruņa iepazīšana
 BRĪDINĀJUMS
Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte nejauši ievietota 
SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci LG servisa centrā, lai to izņemtu.
PIEZĪME 
Ar ierīci darbojas tikai microSIM kartes.
3  
Ievietojiet akumulatoru.
4  
Lai uzliktu vāciņu atpakaļ, centrējiet to virs akumulatora nodalījuma 
 un piespiediet, 
līdz tas tiek nofiksēts savā vietā 
.