LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Tālruņa iepazīšana
20
Akumulatora uzlāde
Pirms tālruņa pirmās lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādēšanai 
izmantojiet lādētāju. Akumulatora uzlādei varat izmantot arī datoru, savienojot tālruni un 
datoru ar USB kabeli.
 BRĪDINĀJUMS
Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Lietojot 
neapstiprinātus lādētājus, akumulatorus vai kabeļus, iespējama akumulatora 
uzlādes aizture. Tas var izraisīt arī akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un 
to nesedz garantija.
Lādētāja savienotājs atrodas tālruņa apakšā. Ievietojiet lādētāju un iespraudiet to 
elektrības kontaktligzdā.
PIEZĪME 
Nenoņemiet aizmugurējo vāciņu, kamēr tālrunis tiek uzlādēts.