LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Tālruņa iepazīšana
22
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms izņemat atmiņas karti, atvienojiet to, nodrošinot drošu izņemšanu.
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
 > 
Atmiņa > Atvienot SD karti.
2  
Noņemiet aizmugurējo vāciņu un izvelciet atmiņas karti.
 BRĪDINĀJUMS
Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai. 
Pretējā gadījumā varat zaudēt vai sabojāt datus, kā arī radīt atmiņas kartes vai 
ierīces bojājumus. Tas neattiecas uz zudumiem, kas radušies bojātu atmiņas 
karšu lietošanas dēļ, tai skaitā datu zudumiem.
Ekrāna bloķēšanas metodes maiņa
Jūs varat mainīt veidu, kā bloķēt ekrānu, lai novērstu citu personu piekļuvi jūsu 
personiskajai informācijai.
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
 > 
Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties 
bloķēšanas ekrānu. 
2  
Izvēlieties ekrāna bloķēšanas veidu - Nav, PIN vai Parole.