LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
22
23
Sākuma ekrāns
Skārienekrāna padomi
Daži padomi, kā pārvietoties jaunajā tālrunī.
Piesitiens vai pieskaršanās – ar viena pirksta pieskārienu iespējams izvēlēties 
vienumus, saites, īsceļus un burtus ekrāna tastatūrā.
Pieskaršanās un turēšana – turiet nospiestu vienumu ekrānā, pieskaroties tam un 
neatlaižot pirkstu, kamēr neparādās kāda darbība.
Vilkšana – uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, 
pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā atrašanās vieta. Varat 
ievilkt vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.
Pavilkšana vai slidināšana – lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārvelciet pirkstu pār 
ekrānu, tikai dariet to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu).
Divi pieskārieni – pieskarieties divreiz, lai tuvinātu tīmekļa lapu vai karti.
Savilkšana, lai tuvinātu – izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai 
izplešanas kustību tuviniet vai tāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.
Ekrāna pagriešana – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija 
pielāgojas ierīces fiziskajai orientācijai.
PIEZĪME
Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz 
vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai 
nepieskartos citām pogām.
Sākuma ekrāns