LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
24
25
Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāna pielāgošana
Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, logrīkus vai nomainot fona 
attēlus. 
Vienumu pievienošana sākuma ekrānā
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
2  
Pieskarieties vēlamajai cilnei no 
Progr. vai Logrīki.
3  
Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet pirkstu.
PADOMS! Lai no sākuma ekrāna mainītu fona attēlu, pieskarieties un turiet 
sākuma ekrāna tukšu daļu. Pēc tam parādās Izvēlēties fona attēlu no.
Vienuma noņemšana no sākuma ekrāna
Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet ikonu, ko vēlaties noņemt > velciet to uz  .
Programmas pievienošana ātro pogu zonai
Programmu ekrānā vai sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmas ikonu un 
velciet to uz ātro pogu zonu. Vēlamajā atrašanās vietā atlaidiet to.
Programmas noņemšana no ātro pogu zonas
Pieskarieties un turiet attiecīgo ātro pogu un velciet to uz  .
PIEZĪME 
Pogu Progr.  
nevar noņemt.
Programmu ikonu pielāgošana sākuma ekrānā
1  
Pieskarieties un turiet programmas ikonu, līdz tā tiek atbloķēta no pašreizējās 
pozīcijas, pēc tam atlaidiet. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas 
ikona 
.
2  
Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un 
izmēru.