LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Sākuma ekrāns
26
3  
Pieskarieties 
OK, lai saglabātu izmaiņas.
Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām
1  
Nospiediet 
. Parādīsies pēdējo lietoto programmu saraksts.
2  
Pieskarieties programmas priekšskatījumam, lai atvērtu programmu. 
- VAI - 
Nospiediet 
, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Ziņojumu josla
Paziņojumi informē par jaunu ziņu pienākšanu, kalendāra notikumiem, modinātājiem, kā 
arī notiekošiem notikumiem, piemēram, notiekošu sarunu.
Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Neizskatīto 
paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi un 
akumulatora uzlādes līmenis, parādās labajā pusē.
PIEZĪME 
Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu 
sniedzēja.
Neizskatītie 
paziņojumi
Sistēmas 
paziņojumi