LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
26
27
Sākuma ekrāns
Paziņojumu paneļa atvēršana
Pārvelciet lejup no statusa vai nospiediet un turiet 
, lai atvērtu paziņojumu paneli. 
Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pārvelciet ekrānu augšup vai pieskarieties 
.
Ātro iestatījumu zona
Paziņojumi
Notīrīt
Pieskarieties katra ātrā iestatījuma pogai, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Pieskarieties un 
turiet vajadzīgo pogu, lai tieši piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlnei. Lai redzētu vairāk 
pārslēgšanas pogu, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Pieskarieties  , lai noņemtu, 
pievienotu vai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas.
Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties 
paziņojumam, lai to apskatītu. 
Pieskarieties, lai notīrītu paziņojumus.
Indikatora ikonas statusa joslā
Indikatoru ikonas parādās statusa joslas augšdaļā un informē par neatbildētiem zvaniem, 
jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.