LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Sākuma ekrāns
28
Ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par ierīces stāvokli. Zemāk tabulā 
aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.
Ikona Apraksts
Ikona Apraksts
Nav ievietota SIM karte
Tiek atskaņota dziesma
Nav pieejams tīkla signāls
Nekādu traucējumu, pat ne 
modinātājs
Ieslēgts lidmašīnas režīms
Ieslēgts vibrācijas režīms
Savienojums ar Wi-Fi tīklu
Akumulators pilnībā uzlādēts
Pievienotas austiņas ar vadu
Akumulators lādējas
Notiek zvans
Tālrunis ir savienots ar datoru, 
izmantojot USB kabeli
Neatbildēts zvans
Notiek datu lejupielāde
Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth
Notiek datu augšupielāde
Sistēmas brīdinājums
GPS ieslēgts
Signālzvans ir iestatīts
Notiek datu sinhronizācija
Pienācis jauns balss pasts
Izvēlieties ievades metodi
Jauna īsziņa vai multiziņa
Wi-Fi tīklājs ir aktīvs