LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
10
Nelaikykite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti 
jo veikimas.
Įdėjus netinkamo tipo akumuliatorių, gali įvykti sprogimas.
Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei 
įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis.
Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros 
skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip 
nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, 
gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis 
akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisro pavojų.