LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
28
29
Sākuma ekrāns
PIEZĪME 
Ikonas atrašanās vieta statusa joslā var atšķirties atkarībā no funkcijas vai 
pakalpojuma.
Ekrāna tastatūra
Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās ekrānā, kad 
pieskaraties pieejamam teksta ievades laukam.
Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana
 Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo burtu. Pieskarieties divas reizes, lai 
rakstītu visus lielos sākuma burtus.
 Pieskarieties, lai pārietu uz tastatūras iestatījumiem. Pieskarieties un turiet, lai mainītu 
teksta ievadīšanas metodi.
 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.
 Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.
 Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.
Diakritisko burtu ievade
Ja kā teksta ievades valoda ir izvēlēta franču vai spāņu valoda, varat ievadīt speciālas 
franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, “á”).
Piemēram, lai ievadītu “á”, pieskarieties un turiet taustiņu “a”, līdz paplašinās 
tuvināšanas taustiņš un parādās dažādu valodu rakstzīmes. Pēc tam izvēlieties vajadzīgo 
īpašo rakstzīmi.