LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
30
Īpašas funkcijas
Foto uzņemšana ar žestu
Funkcija Foto uzņemšana ar žestu ļauj uzņemt fotoattēlu ar rokas žestu, izmantojot 
priekšējo kameru. 
Lai uzņemtu fotoattēlu 
Ir divi paņēmieni foto uzņemšanai ar žestu. 
Paceliet roku ar atvērtu plaukstu, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā 
parādās lodziņš. Pēc tam savelciet plaukstu dūrē, lai palaistu taimeri, ļaujot jums 
sagatavoties. 
- VAI -
Paceliet roku ar plaukstu savilktu dūrē, līdz priekšējā kamera to atpazīst un 
ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam atveriet plaukstu, lai palaistu taimeri, ļaujot jums 
sagatavoties.
- VAI -
Īpašas funkcijas