LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
30
31
Google konta uzstādīšana
Pirmo reizi tālrunī atverot Google programmu, vajadzēs pieslēgties, izmantojot savu 
esošo Google kontu. Ja jums nav Google konta, vajadzēs to izveidot. 
Google konta izveidošana
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
 > 
Konti un sinhronizācija. 
2  
Pieskarieties 
Pievienot kontu > Google > Vai izveidojiet jaunu kontu. 
3  
Ievadiet savu vārdu un uzvārdu, pēc tam pieskarieties 
TĀLĀK.
4  
Ievadiet lietotājvārdu un pieskarieties 
TĀLĀK. Tālrunis sazināsies ar Google serveriem 
un pārbaudīs lietotājvārda pieejamību. 
5  
Ievadiet paroli un pieskarieties 
TĀLĀK. 
6  
Izpildiet norādījumus un ievadiet obligāto un izvēles informāciju par kontu. Uzgaidiet, 
kamēr serveris izveido jūsu kontu.
Pierakstīšanās Google kontā
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
 > 
Konti un sinhronizācija.
2  
Pieskarieties 
Pievienot kontu > Google.
3  
Ievadiet savu e-pasta adresi un pieskarieties 
TĀLĀK.
4  
Pēc pierakstīšanās savā tālrunī varat izmantot Gmail un Google pakalpojumu 
priekšrocības. 
5  
Pēc Google konta iestatīšanas tālrunī tas automātiski veic sinhronizāciju ar jūsu 
Google kontu tīmeklī (ja ir pieejams datu savienojums).
Google konta uzstādīšana