LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
32
33
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm
Wi-Fi
Jūs varat lietot ātrdarbīga interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma 
robežās.
Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
 > 
Wi-Fi.
2  
Pieskarieties 
, lai ieslēgtu Wi-Fi un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
3  
Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
Ja tīkls ir aizsargāts ar slēdzenes ikonu, jums jāievada drošības atslēga vai parole.
4  
Statusa rīkjoslā ir parādītas ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.
PIEZĪME 
Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat izslēdzis Wi-Fi, ierīce var automātiski 
izveidot savienojumu ar tīmekli, izmantojot mobilos datus, kuriem var tikt 
piemērota maksa.
PADOMS! Kā iegūt MAC adresi
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 
 > Wi-Fi >   > Uzlabots Wi-Fi > 
MAC adrese.
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm