LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm
34
Bluetooth
Bluetooth ir neliela diapazona sakaru tehnoloģija, kas ļauj izveidot bezvadu savienojumu 
ar daudzām Bluetooth ierīcēm, piemēram, austiņām un automašīnas brīvroku 
komplektiem, Bluetooth iespējotiem plaukstdatoriem, datoriem, printeriem un bezvadu 
ierīcēm. 
PIEZĪME 
LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu 
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus, izmantojot 
uzticamas un atbilstoši aizsargātas ierīces. 
Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var 
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci. 
Tālruņa savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
 > 
Bluetooth.
2  
Pieskarieties 
, lai ieslēgtu Bluetooth un sāktu meklēt pieejamas Bluetooth ierīces. 
Ja vēlaties papildus noteikt diapazonā esošās ierīces, pieskarieties 
Meklēšana.
3  
Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri. Kad savienošana pārī veiksmīgi 
paveikta, tālrunis savienojas ar otru ierīci. 
PIEZĪME 
Divu Bluetooth ierīču savienošana pārī ir vienreizējs process. Kad 
savienošana pārī ir veikta, ierīces turpmāk atpazīs viena otru un veiks 
informācijas apmaiņu.
PADOMS! Skatiet Bluetooth ierīces dokumentāciju, lai iegūtu informāciju par 
savienošanas pārī režīmu un ieejas kodu (parasti 0 0 0 0 – četras nulles).