LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
34
35
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm
Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth
1  
Izvēlieties vienumu, piemēram, kontaktu vai multivides failu.
2  
Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.
3  
Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.
PIEZĪME 
Citu Bluetooth saderīgu ierīču atšķirīgu specifikāciju un funkciju dēļ displejs 
un darbības var atšķirties, un tādas funkcijas kā pārsūtīšana vai apmaiņa var 
nebūt iespējamas ar visām Bluetooth saderīgām ierīcēm.
Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
 > 
Bluetooth.
2  
Pieskarieties 
, lai ieslēgtu Bluetooth.
3  
Jums tiks lūgts pieņemt savienošanas pārī mēģinājumu no sūtīšanas ierīces. 
Izvēlieties 
Pieņemt.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct nodrošina tiešu savienojumu starp Wi-Fi iespējotām ierīcēm, neizmantojot 
piekļuves punktu.
Wi-Fi Direct ieslēgšana
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
 >
 Wi-Fi.
2  
Pieskarieties 
 > Uzlabots Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
PIEZĪME 
Atrodoties šajā izvēlnē, jūsu ierīce ir redzama citām tuvumā esošām 
redzamām Wi-Fi Direct ierīcēm.