LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
36
37
Zvani
Zvanīšana
1  
Nospiediet 
 un ievadiet numuru, izmantojot numuru sastādītāju. Lai izdzēstu 
ciparu, pieskarieties 
.
2  
Pēc vēlamā numura ievadīšanas nospiediet 
, lai veiktu zvanu.
3  
Lai beigtu zvanu, nospiediet 
.
PADOMS! Lai ievadītu “+”, kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, 
nospiediet un turiet 
.
Zvanīšana kontaktpersonām
1  
Nospiediet 
 > 
, lai atvērtu kontaktus.
2  
Ritiniet kontaktu sarakstu. Varat arī meklēšanas laukā ievadīt kontakta vārdu.
3  
Redzamajā sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.
Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana
Nospiediet 
, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
Nospiediet 
 vienreiz, lai aktivizētu klusuma režīmu, un divreiz, lai noraidītu 
ienākošo zvanu.
PIEZĪME 
Pieskarieties 
, ja vēlaties nosūtīt zvanītājam ziņojumu.
Zvani