LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Zvani
38
Otra zvana veikšana
1  
Pirmā zvana laikā pieskarieties 
 > Pievienot zvanu un ievadiet numuru. 
2  
Nospiediet 
, lai veiktu zvanu.
3  
Abi zvani parādīsies zvanīšanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un 
aizturēts.
4  
Nospiediet 
, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai pieskarieties   > 
Apvienot, lai 
uzsāktu konferences zvanu.
5  
Lai beigtu visas sarunas, pieskarieties 
.
PIEZĪME 
Par katru veikto zvanu ir jāmaksā.
Zvanu žurnālu skatīšana
1  
Nospiediet 
 > 
.
2  
Apskatiet pilnu sarakstu ar zvanītajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem zvaniem.
PADOMS! 
Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, 
laiku un ilgumu.
Pieskarieties   > Izdzēst visu, lai izdzēstu visus ierakstus.
Zvanu iestatījumi
Varat konfigurēt tādus zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresācija, kā arī citas īpašas 
funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs. 
1  
Nospiediet 
 > 
.
2  
Pieskarieties   > 
Zvanu iestatījumi un konfigurējiet vēlamās opcijas.