LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
10
11
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir 
kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, 
garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje 
plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos 
kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą 
paraišką adresu opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus 
nuo gaminio įsigijimo datos.
KAIP ATNAUJINTI ĮRENGINĮ
Prieiga prie naujausių techninės įrangos leidimų, naujų programinės įrangos 
funkcijų ir patobulinimų.
Pasirinkite programinės įrangos naujinimą įrenginio nustatymų meniu.
Atnaujinkite savo įrenginį prijungdami jį prie savo kompiuterio. Daugiau 
informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje  
http://www.lg.com/common/index.jsp, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šiuo dokumentu LG Electronics patvirtina, kad šis LG-H410 gaminys 
atitinka svarbiausius 1999/5/EC direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas 
Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:
LG Electronics Inc. 
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands