LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
38
39
Kontakti
Tālrunī varat pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem Google kontā vai citos 
kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizāciju.
Kontaktu meklēšana
1  
Nospiediet 
 > 
, lai atvērtu kontaktus. 
2  
Pieskarieties 
Meklēt kontaktos un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontaktpersonas 
vārdu.
Jauna kontakta pievienošana
1  
Nospiediet 
 un ievadiet jaunā kontakta numuru.
2  
Pieskarieties   > 
Pievienot kontaktiem > Jauns kontakts. 
3  
Ja vēlaties jaunajam kontaktam pievienot attēlu, pieskarieties attēla ikonai.  
Izvēlieties 
Uzņemt fotoattēlu vai Atlasiet no albumiem.
4  
Ievadiet vēlamo informāciju par kontaktu.
5  
Pieskarieties 
Saglabāt.
Izlases kontakti
Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.
Kontakta pievienošana izlasei
1  
Nospiediet 
 > 
, lai atvērtu kontaktus.
2  
Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.
3  
Pieskarieties zvaigznei ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne iekrāsojas dzeltena.
Kontakti