LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Kontakti
40
Kontakta izņemšana no izlases saraksta
1  
Nospiediet 
 > 
 un pieskarieties 
Izlase.
2  
Izvēlieties kontaktu, lai redzētu tā informāciju.
3  
Pieskarieties dzeltenajai zvaigznei ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne kļūst balta, un 
kontakts ir izņemts no izlases.
Grupas izveide
1  
Nospiediet 
 > 
 un pieskarieties 
Grupas.
2  
Pieskarieties 
 > Jauna grupa.
3  
Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat arī iestatīt atšķirīgu 
zvana signālu.
4  
Pieskarieties 
Pievien. dalībniekus, lai grupai pievienotu kontaktus, un pieskarieties 
Pievienot.
5  
Pieskarieties 
Saglabāt, lai saglabātu grupu.
PIEZĪME 
Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks izdzēsti. Tie paliks jūsu 
kontaktu sarakstā.