LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
40
41
Ziņapmaiņa
Jūsu tālrunis apvieno īsziņas un MMS vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.
Ziņojuma sūtīšana
1  
Nospiediet 
 > 
 un pieskarieties 
Izveidot jaunu.
2  
Laukā 
Kam ievadiet kontakta vārdu vai kontakta numuru. Ievadot kontakta vārdu, 
parādīsies atbilstošie kontakti. Jūs varat pieskarties ieteiktajam adresātam un 
pievienot vairāk kā vienu kontaktu.
PIEZĪME 
Par katru nosūtīto īsziņu var tikt piemērota maksa. Lai uzzinātu vairāk, 
vērsieties pie sava pakalpojumu sniedzēja.
3  
Pieskarieties teksta laukam un sāciet ievadīt ziņojumu.
4  
Pieskarieties  , lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties jebkuru no pieejamām opcijām.
PADOMS! Varat pieskarties Pievienot, lai pievienotu ziņojumam failu.
5  
Pieskarieties 
Sūtīt, lai sūtītu ziņu.
PADOMS!
160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no tā, kā 
SMS tiek kodēta un kāda valoda tajā tiek lietota.
Ja īsziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski tiek 
konvertēta par MMS, un par to tiek piemērota atbilstoša maksa.
Ziņapmaiņa