LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Kamera un Video
44
Izšķirtspējas iestatīšana
1  
Kameras skatu meklētājā nospiediet un turiet 
.
2  
Iestatiet izšķirtspēju.
Fotografēšana
1  
Nospiediet 
 > 
.
2  
Izveidojiet kadru ekrānā.
3  
Pieskarieties  , lai uzņemtu fotoattēlu. Jūsu attēls automātiski tiks saglabāts Galerijā.
Kad esat uzņēmis fotoattēlu
Pieskarieties attēla sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu.
Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.
Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas.
Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.
Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
Video ierakstīšana
1  
Nospiediet 
 > 
.
2  
Izveidojiet kadru ekrānā.
3  
Pieskarieties 
, lai sāktu ierakstīt video.
4  
Ieraksta laiks tiek parādīts ekrāna augšpusē.
PIEZĪME 
Pieskarieties 
, lai uzņemtu attēlus video ierakstīšanas laikā.