LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
44
45
Kamera un Video
5  
Pieskarieties  , lai apturētu video ierakstīšanu. Ierakstīšanu varat atsākt, pieskaroties 
.
- VAI -
Pieskarieties 
, lai apturētu ierakstīšanu. Jūsu video automātiski tiks saglabāts 
Galerijā.
Pēc video ierakstīšanas
Pieskarieties video sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo ierakstīto video.
Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas (piemēram, 
Ziņapmaiņa vai Bluetooth).
Pieskarieties, lai izdzēstu video.
Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
Galerija
Programmā Galerija varat skatīt saglabātos attēlus un video, tai skaitā tos, kurus esat 
uzņēmis, izmantojot programmu Kamera, un tos, kurus esat lejupielādējis no tīmekļa vai 
citām vietām. 
1  
Nospiediet 
 > 
 > 
, lai skatītu atmiņā saglabātos attēlus.
2  
Pieskarieties albumam, lai to atvērtu un skatītu tā saturu. (Attēli un video albumā tiek 
rādīti hronoloģiskā secībā.)
3  
Pieskarieties attēlam albumā, lai to skatītu.
PIEZĪME
Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
Daži faili var netikt atskaņoti pareizi to kodējuma dēļ.