LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Kamera un Video
46
Attēlu skatīšana
Galerijā attēli tiek rādīti mapēs. Ja kāda programma, piemēram, E-pasts, saglabā attēlu, 
automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, kurā atrodas konkrētais attēls. Tāpat, 
uzņemot ekrānuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuzņēmumu mape. 
Attēli tiek parādīti pēc to izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā 
ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.
Pietuvināšana un attālināšana
Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:
Divas reizes pieskarieties jebkādai attēla vietai.
Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā uz attēla, lai to tuvinātu. Savelciet pirkstus vai 
divreiz pieskarieties attēlam, lai to tālinātu.
Video opcijas
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
2  
Izvēlieties video, ko vēlaties skatīties.
   
Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošanu.
Pieskarieties, lai pārtītu uz priekšu par 10 sekundēm.  
Pieskarieties, lai attītu atpakaļ par 10 sekundēm. 
Pieskarieties, lai pielāgotu video skaļumu.