LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
46
47
Kamera un Video
  
Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu.
Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
PIEZĪME
Video atskaņošanas laikā bīdiet ekrāna labo pusi augšup vai lejup, lai 
regulētu skaņu.
Video atskaņošanas laikā bīdiet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup, lai 
regulētu spilgtumu.
Atskaņojot video, pabīdiet savu pirkstu no kreisās puses uz labo pusi (vai 
otrādi), lai ātri pārtītu un attītu.
Fotoattēlu rediģēšana
Skatot fotoattēlu, pieskarieties 
.
Fotoattēlu/video dzēšana
Izmantojiet vienu no šīm metodēm:
Mapē pieskarieties  , izvēlieties fotoattēlus/videoklipus un pieskarieties 
Izdzēst.
Skatot fotoattēlu, pieskarieties  .
Fona attēla iestatīšana
Skatot attēlu, pieskarieties   > 
Uzstādīt attēlu kā, lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai 
piešķirtu to kontaktam.
PIEZĪME
Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.