LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
48
Multivide
Mūzika
Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākos ierakstus.
Dziesmas atskaņošana
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
2  
Pieskarieties 
Dziesmas.
3  
Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot. 
4  
Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.
Pieskarieties, lai apturētu atskaņošanu.
Pieskarieties, lai atsāktu atskaņošanu.
Pieskarieties, lai pārietu pie nākamā skaņdarba albumā, atskaņošanas 
sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Pieskarieties un turiet, lai pārtītu uz 
priekšu.
Multivide