LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės
12
Pasenusio įrenginio utilizavimas
1  
Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su 
buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas 
teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
2  
Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų 
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
3  
Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso 
utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų 
šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Senų akumuliatorių utilizavimas
1  
Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba 
švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 
0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
2  
Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, 
todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią 
paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3  
Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti 
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4  
Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio 
akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų 
įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote 
produktą.