LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
48
49
Multivide
Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējā skaņdarba atskaņošanu vai atskaņotu 
iepriekšējo skaņdarbu albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības 
sarakstā. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ.
Pieskarieties, lai regulētu skaļumu.
Pieskarieties, lai atvērtu mūzikas bibliotēku.
Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas 
režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā).
Pieskarieties, lai izvēlētos atkārtot visas dziesmas, atkārtot pašreizējo 
dziesmu vai izslēgt atkārtošanu.
Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.
Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
PIEZĪME
Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.
Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts 
autortiesību likums. Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas 
pavairošanai vai kopēšanai. Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību 
aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai 
kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu 
izmantošanu.