LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
50
Lietojumprogrammas
Pulkstenis
Programma Pulkstenis ļauj piekļūt funkcijām Modinātājs, Taimeris, Pasaules laiks un 
Hronometrs. Piekļūstiet šīm funkcijām, pieskaroties cilnēm ekrāna augšā vai velkot 
horizontāli pāri ekrānam.
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 >  .
Modinātājs
Cilne Modinātājs ļauj iestatīt modinātājus.
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 >   > 
Modinātājs.
2  
Pieskarieties  , lai pievienotu jaunu modinātāju.
3  
Pielāgojiet iestatījumus pēc nepieciešamības un pieskarieties 
Saglabāt.
PIEZĪME 
Varat arī pieskarties esošam modinātājam, lai to rediģētu.
Taimeris
Taimeris var jūs brīdināt ar skaņas signālu, kad iestatītais laiks ir pagājis.
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 >   > 
Taimeris.
2  
Taimerī iestatiet vēlamo laiku. 
3  
Pieskarieties 
Sākums, lai palaistu taimeri.
4  
Pieskarieties 
Aptur., lai apturētu taimeri.
Lietojumprogrammas