LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
50
51
Lietojumprogrammas
Pasaules laiks
Pasaules laika cilne ļauj jums ērti skatīt pašreizējo laiku citās pasaules pilsētās.
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 >   > 
Pasaules laiks.
2  
Pieskarieties   un izvēlieties vajadzīgo pilsētu.
Hronometrs
Cilne Hronometrs ļauj jums izmantot tālruni kā hronometru.
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 >   > 
Hronometrs.
2  
Pieskarieties 
Sākums, lai sāktu hronometra darbību.
Pieskarieties 
Aplis, lai ierakstītu apļa laikus.
3  
Pieskarieties 
Aptur., lai apturētu hronometru.
Kalkulators
Programma Kalkulators ļauj veikt matemātiskus aprēķinus, izmantojot standarta 
kalkulatoru.
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
.
2  
Pieskarieties ciparu pogām, lai ievadītu ciparus.
3  
Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, –, x vai ÷) un 
pēc tam =.
PIEZĪME 
Lai skatītu vēsturi, pieskarieties   > Aprēķinu vēsture.