LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Lietojumprogrammas
52
Kalendārs
Programma Kalendārs ļauj sekot jūsu notikumu grafikam.
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
.
2  
Pieskarieties datumam, kurā vēlaties pievienot notikumu. Pēc tam pieskarieties   > 
Jauns notikums.
Balss ierakstītājs
Programma Balss ierakstītājs ieraksta skaņas failus, kurus varat izmantot dažādos 
veidos.
Skaņas vai balss ierakstīšana
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
.
2  
Pieskarieties 
, lai sāktu ierakstīšanu.
3  
Pieskarieties 
, lai beigtu ierakstīšanu.
4  
Pieskarieties 
, lai noklausītos ierakstu.
PIEZĪME 
Pieskarieties 
, lai piekļūtu saviem ierakstiem. Varat klausīties savus 
saglabātos ierakstus. 
Balss meklēšana
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tīmekļa vietnes, izmantojot balsi.
1  
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
.
2  
Kad ekrānā parādās 
Notiek klausīšanās..., pasakiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties 
kādu no ieteiktajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.
PIEZĪME 
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu 
sniedzēja.