LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
54
55
Tīmekļa pārlūks
Grāmatzīmes
Lai pievienotu grāmatzīmēm pašreizējo tīmekļa lapu, pieskarieties   > 
Pievienot 
grāmatzīmi > Saglabāt.
Lai atvērtu grāmatzīmēm pievienotu tīmekļa lapu, pieskarieties   > 
Grāmatzīmes un 
izvēlieties grāmatzīmi.
Vēsture
Pieskarieties   > 
Grāmatzīmes > Vēsture, lai atvērtu nesen apmeklēto tīmekļa lapu 
sarakstu. Lai izdzēstu visu vēsturi, pieskarieties   > 
Jā.
Chrome
Izmantojiet Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
Google mape > 
.
PIEZĪME 
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu 
sniedzēja.
Tīmekļa lapu skatīšana
Pieskarieties adreses laukam un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.
Lapas atvēršana
Lai atvērtu jaunu lapu, pieskarieties   > 
Jauna cil..
Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties   > 
Nesen atvērtās cilnes un pieskarieties 
lapai, lai to izvēlētos.