LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
56
Iestatījumi
Programma Iestatījumi satur vairumu rīku jūsu tālruņa pielāgošanai un konfigurēšanai. 
Visi iestatījumu programmas iestatījumi ir aprakstīti šajā nodaļā.
Iestatījumu programmas atvēršana
Nospiediet 
 un pieskarieties 
 > 
BEZVADU TĪKLI
< Wi-Fi >
Ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.
< Bluetooth >
Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju.
< Mobilie dati >
Parāda datu lietojumu un mobilo datu lietošanas ierobežojumus.
< Zvans >
Šī izvēlne ļauj konfigurēt dažādus zvanu iestatījumus.
Balss pasts
Ļauj izvēlēties jūsu pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.
Fiksēto zvanu numuri
Ļauj pārvaldīt un izveidot sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. 
Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko nodrošina operators. Ja funkcija ir aktivizēta, no 
tālruņa var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.
Zvana noraidīšana
Ļauj iestatīt zvana noraidīšanas funkciju.
Noraidīt ar ziņu
Ja vēlaties noraidīt zvanu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, 
ja zvans ir jānoraida sapulces laikā.
Iestatījumi