LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
56
57
Iestatījumi
Atbildēt uz zvanu
Izvēlieties metodi, lai atbildētu uz zvanu.
Zvanu pāradresācija
Ļauj izvēlēties, kad pāradresēt zvanus.
Auto atbildētājs
Iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvanu.
Savienojuma vibrācija
Tālrunis novibrē, kad otra puse atbild uz zvanu.
Saglabāt nezināmos numurus
Ļauj pēc zvana kontaktiem pievienot nezināmus numurus.
Zvanu liegums
Bloķē ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvanus.
Zvanu ilgums
Ļauj skatīt zvanu ilgumu dažādu veidu zvaniem.
Zvana papildiestatījumi
Ļauj mainīt zvanu papildiestatījumus.
< Piesaiste >
USB Modems
Ļauj koplietot interneta savienojumu ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Wi-Fi Piekļuves punkts
Varat arī izmantot tālruni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju 
un koplietojiet savu savienojumu. 
Bluetooth modems
Ļauj izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
Palīdzība
Parāda palīdzības informāciju par USB modemu, Wi-Fi piekļuves punktu un Bluetooth 
modemu.