LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Iestatījumi
58
< Vēl >
Lidojuma režīms
Lidmašīnas režīms (lidojuma režīms) ļauj izmantot daudzas no tālruņa funkcijām, 
piemēram, spēles un mūziku, kamēr atrodaties zonā, kur zvanu veikšana vai saņemšana 
un datu izmantošana ir aizliegta. Kad tālrunis ir iestatīts lidojuma režīmā, tas nevar 
nosūtīt un saņemt zvanus un piekļūt tiešsaistes datiem.
Mobilie tīkli
Šī izvēlne ļauj konfigurēt dažādus mobilā tīkla iestatījumus.
VPN
Izmantojot tālruni, jūs varat pievienot, iestatīt un pārvaldīt virtuālus privātos tīklus (VPN), 
kas ļauj izveidot savienojumu un piekļūt resursiem, kas atrodas nodrošinātā lokālā tīklā, 
piemēram, jūsu uzņēmuma tīklā. 
IERĪCES
< Skaņa un Paziņojums >
Skaņas profils
Ļauj iestatīt tālruņa skaņas profilu. Izvēlieties 
Skaņa vai Tikai vibrācija.
Skaļums
Pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus savām vajadzībām un videi.
Zvana signāls
Ļauj iestatīt zvanu signālus. Zvana signālu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī 
pieskaroties  .
Skaņa ar vibrāciju
Atzīmējiet, lai zvanu saņemšanas laikā atskanētu ne tikai signāls, bet tālrunis arī vibrētu.
Vibrācijas tips
Ļauj izvēlēties vibrācijas tipu.
Traucējumi
Ļauj iestatīt grafiku, kad novērst paziņojumu radītus traucējumus. Jūs varat iestatīt 
noteiktas funkcijas kā atļautas, iestatot Tikai prioritārie.