LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
58
59
Iestatījumi
Progr.
Iestatiet, lai programmas nerāda paziņojumus vai rāda prioritārus paziņojumus, kad 
Netraucēt ir iestatīts uz Tikai prioritārie.
Ziņojuma LED
Pieskarieties slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Ieslēdzot, jūs aktivizēsiet LED 
gaismu izvēlētiem paziņojumiem, un katram no tiem tā degs jūsu iestatītajā krāsā.
Paziņojumu skaņa
Ļauj iestatīt paziņojumu skaņu. Paziņojumu skaņu varat arī pievienot, ekrāna augšējā 
labajā stūrī pieskaroties  .
Vibrē pēc pieskāriena
Atzīmējiet, lai darbotos vibrācija, pieskaroties sākuma skārienjutīgajām pogām un citu 
lietotāja un ierīces mijiedarbību laikā.
Skaņas efekti
Pieskarieties, lai iestatītu numuru sastādīšanas tastatūras pieskārienu skaņas, taustiņu 
un pieskārienu skaņas, ekrāna atbloķēšanas skaņas signālu un mapes skaņu.
Ziņu/balss zvanu paziņojumi
Ļauj ierīcei automātiski nolasīt ienākošā zvana un ziņojuma notikumu.
< Displeja iestatījumi >
Fonta veids
Izvēlieties fonta veidu.
Fonta lielums:
Izvēlieties fonta lielumu.
Spilgtums
Pielāgojiet ekrāna spilgtumu, izmantojot slīdni.
Autom. displeja pagriešana
Iestatiet automātisku orientācijas pārslēgšanu, pagriežot tālruni.
Ekrāna taimauts
Iestatiet laika aizturi pirms ekrāna automātiskas izslēgšanās.