LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Iestatījumi
60
Ekrānsaudzētājs
Izvēlieties, kādu ekrānsaudzētāju rādīt, kamēr tālrunis atrodas miega režīmā, ir ievietots 
dokstacijā un/vai tiek uzlādēts.
Tastatūras izgaismojums
Atzīmējiet, lai ieslēgtu tastatūras izgaismojumu, un iestatiet tastatūras izgaismojuma 
ilgumu.
Kustību sensora kalibrēšana
Ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.
< Sākuma ekrāns >
Izvēlēties Home
Izvēlieties sākuma ekrāna tēmu. Izvēlieties 
Mājās (standarta Android izkārtojums) vai 
EasyHome (vienkāršota versija lietotājiem, kas mazāk pārzina Android).
Fona attēls
Iestata fona attēlu, kas tiks izmantots sākuma ekrānā.
Ekrāna efekts
Izvēlieties efektu, kas tiks lietots, veicot pārvilkšanu no viena sākuma ekrāna loga uz citu.
Atļaut Sākuma ekrāna ciklu
Atzīmējiet, lai atļautu nepārtrauktu sākuma ekrāna ritināšanu (pēc pēdējā ekrāna 
atgriežas pirmajā ekrānā).
Palīdzība
Parāda palīdzības informāciju par sākuma ekrānu.
< Ekrāna bloķēšana >
Izvēlēties bloķēšanas ekrānu
Iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai aizsargātu savu tālruni. 
< Atmiņa >
Jūs varat pārbaudīt ierīces izmantoto un pieejamo iekšējo atmiņu.
< Akumulatora enerģijas taupīšana >
Akumulatora lietošana
Skatiet akumulatora lietojumu.