LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
60
61
Iestatījumi
Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā
Atzīmējiet, lai statusa joslā blakus akumulatora ikonai rādītu akumulatora uzlādes līmeni 
procentos.
Strāvas taupītājs
Pieskarieties strāvas taupītāja slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Iestata 
akumulatora uzlādes līmeni procentos, kuru sasniedzot, automātiski tiek ieslēgts Strāvas 
taupītājs. Izvēlieties 
Tūlīt, 5% akumulatora vai 15% akumulatora.
Palīdzība
Parāda akumulatora taupīšanas vienumu informāciju.
Viedais enerģijas taupītājs
Pieskarieties slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Taupiet akumulatora enerģiju, 
samazinot nevajadzīgu darbību veikšanu, kad ekrāns ir izslēgts.
< Progr. >
Ļauj skatīt informāciju par tālrunī instalētajām programmām, pārvaldīt to datus un 
apturēt to darbību. 
< Noklusējuma ziņu lietotne >
Šī izvēlne ļauj izvēlēties, kuru ziņapmaiņas programmu lietot kā noklusējuma 
ziņapmaiņas programmu.
< Pasvārstot ierīci, aplikācija aizveras >
Šī izvēlne ļauj izvēlēties, kā pašreizējā programma reaģē, aizverot vāciņu.
PERSONISKS
< Atrašanās vieta >
Ieslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, 
izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo opciju, jums tiks lūgta piekrišana atļaut 
Google izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju, sniedzot šos pakalpojumus.
Režīms
Iestata veidu, kā tiek noteikta jūsu pašreizējās atrašanās vietas informācija.