LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
62
63
Iestatījumi
Sertifikāta pārvaldība
Uzticami akreditācijas dati – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt sava 
tālruņa šifrētajai atmiņai ar drošiem sertifikātiem, saistītajām parolēm un citiem 
akreditācijas datiem. Akreditācijas datu krātuve tiek izmantota, lai izveidotu noteiktu 
veidu VPN un Wi-Fi savienojumus. Ja neesat iestatījis paroli drošai akreditācijas 
datu glabāšanai, šis iestatījums nav izgaismots.
Instalēt no krātuves – pieskarieties, lai instalētu drošu sertifikātu.
Dzēst akreditācijas datus – izdzēš visus drošos sertifikātus un saistītos 
akreditācijas datus, kā arī drošo krātuves paroli.
Trust agents
Izvēlieties, kuras programmas lietot, neatbloķējot ekrānu.
Ekrāna spraudīte
Jūs varat iespējot ierīci, lai rādītu tikai konkrētas programmas ekrānu, izmantojot ekrāna 
spraudīti. 
Lietotnes ar lietošanas piekļuvi
Ļauj skatīt tālrunī esošo programmu lietojuma informāciju.
< Konti un sinhronizācija >
Izmantojiet kontu un sinhronizācijas iestatījumu izvēlni, lai pievienotu, noņemtu un 
pārvaldītu jūsu Google un citus atbalstītos kontus. Šie iestatījumi tiek lietoti, arī lai 
kontrolētu to, kā un vai visas programmas nosūta, saņem un sinhronizē datus pēc 
saviem grafikiem un vai visas programmas var automātiski sinhronizēt lietotāja datus. 
Gmail™, Kalendāram un citām programmām var būt arī savi iestatījumi, lai kontrolētu to, 
kā tiek sinhronizēti dati; skatiet informāciju nodaļās par šīm programmām. Pieskarieties 
Pievienot kontu, lai pievienotu jaunu kontu.
< Valoda un ievade >
Izvēlieties valodu tekstam jūsu tālrunī un ekrāna tastatūras konfigurēšanai, tai skaitā 
vārdiem, ko esat pievienojis vārdnīcai.
Valoda
Izvēlieties valodu, kādu lietot tālrunī.