LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Iestatījumi
64
Noklusējuma
Ļauj izvēlēties noklusējuma tastatūras tipu.
LG tastatūra
Pieskarieties ikonai Iestatījumi, lai mainītu LG tastatūras iestatījumus.
Google rakstīšana ar balsi
Atzīmējiet, lai izvēlētos Google balss rakstīšanu, lai ievadītu datus. Pieskarieties ikonai 
Iestatījumi, lai mainītu Google balss iestatījumus.
Balss meklēšana
Pieskarieties, lai konfigurētu balss meklēšanas iestatījumus.
Tekstrunas izvade
Pieskarieties, lai iestatītu meklētāju vai vispārējos iestatījumus teksta pārvēršanai runā.
Rādītāja ātrums
Regulējiet rādītāja ātrumu.
Apgriezti taustiņi
Apgrieziet peles taustiņu izkārtojumu, lai labo taustiņu izmantotu kā primāro.
< Dublēt un atiestatīt >
Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.
LG Backup
Dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā.
Dublēt manus datus
Dublējiet programmu datus, Wi-Fi paroles un citus iestatījumus Google serveros.
Rezerves konts
Parāda kontu, kas pašlaik tiek izmantots informācijas dublēšanai.
Automātiska atjaunošana
Atinstalējot programmu, atjaunojiet dublētos iestatījumus un datus.
Rūpnīcas datu atiestate
Atjaunojiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām un izdzēsiet visus savus 
datus. Šādā veidā atiestatot tālruni, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru 
norādījāt, pirmoreiz palaižot Android.