LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
64
65
Iestatījumi
SISTĒMA
< QuickButton >
Izvēlieties programmas, kurām ātri piekļūt, izmantojot 
QuickButton taustiņu.
< Datums un laiks >
Iestatiet pēc izvēles, kā tiks parādīts datums un laiks.
< Pieejamība >
Izmantojiet iestatījumu Pieejamība, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis 
savā tālrunī.
Redze
TalkBack – ļauj iestatīt funkciju TalkBack, kas palīdz cilvēkiem ar redzes 
traucējumiem, sniedzot verbālu atbildes reakciju.
Ziņu/balss zvanu paziņojumi – pieskarieties 
, lai ieslēgtu vai izslēgtu. Ja 
funkcija ir ieslēgta, dzirdēsiet automātiskus izrunātus paziņojumus par ienākošiem 
zvaniem un ziņojumiem.
Displeja spilgtuma rīki – atzīmējiet, lai iestatītu ekrānā tumšāku kontrastu.
Fonta lielums: – iestata fonta lielumu.
Pieskāriena tālummaiņa – ļauj tuvināt un tālināt, trīs reizes pieskaroties ekrānam.
Ekrāna krāsu maiņa – atzīmējiet, lai invertētu ekrāna un satura krāsas.
Ekrāna krāsu pielāgošana – ļauj pielāgot ekrāna un satura krāsas.
Ekrāna krāsas filtrs – ļauj mainīt ekrāna un satura krāsas.
Dzirde
Virsraksts – ļauj pielāgot virsrakstu iestatījumus personām ar dzirdes 
traucējumiem.
Ziņojuma LED – ļauj aktivizēt LED gaismu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
Izslēgt visas skaņas – atzīmējiet, lai izslēgtu visas ierīces skaņas.
Audio tips – iestata audio tipu.
Skaņas balanss – iestata audio virzienu. Virziet slīdni, lai to iestatītu.