LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
66
67
Tālruņa programmatūras atjaunināšana
Tālruņa programmatūras atjaunināšana
LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu
Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni 
http://www.lg.com/common/index.jsp   izvēlieties savu valsti un valodu. 
Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju, izmantojot 
internetu, tāpēc jums nav jāapmeklē servisa centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un 
kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.
Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa 
lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, 
kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana atjaunošanas 
procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.
PIEZĪME 
LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmaparatūras 
atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē jaunāku 
programmaparatūru versiju pieejamību visiem tālruņu modeļiem.
LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu 
režīmu
Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot 
bezvadu režīmu un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un 
kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.
Vispirms pārbaudiet mobilā tālruņa programmatūras versiju: 
Iestatījumi > Par tālruni > 
Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.
Tālruņa programmatūras atjaunināšana