LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Tālruņa programmatūras atjaunināšana
68
PIEZĪME 
Jūsu personīgie dati no tālruņa iekšējās atmiņas – tajā skaitā informācija par 
jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu 
dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un DRM licence – 
var tikt zaudēti tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka 
dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG 
neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.
Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona 
un valsts.