LG Wine Smart - LG H410 User Guide (lt, lv, et)

Download
Svarbus pranešimas
14
Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali eikvoti akumuliatoriaus energiją.
Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį.
3.  Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS
 ĮSPĖJIMAS
Jei telefone įdiegiate ir naudojate kitokią nei gamintojo pateiktą operacinę 
sistemą, jūsų telefone gali atsirasti gedimų. Be to, jūsų telefonui nebegalios 
garantija.
Norėdami apsaugoti telefoną ir asmeninius duomenis, siųskitės programas 
tiktai iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei programos telefone 
netaisyklingai įdiegtos, telefonas gali veikti netinkamai arba gali atsirasti 
rimtų klaidų. Turėsite pašalinti tokias programas bei visus jų duomenis ir 
nustatymus.
4.  Programų atidarymas ir perjungimas
Su „Android“ lengva naudotis daugiaprograminiu režimu, nes vienu metu gali veikti 
daugiau nei viena programa. Prieš atidarant kitą programą nebūtina išjungti jau 
veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą. 
„Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad 
nenaudojamos programos be reikalo neeikvotų išteklių.
1  
Paspauskite 
. Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
2  
Bakstelėkite programą, kurią norite įjungti. Ankstesnės programos veikimas fone 
nebus nutrauktas. Būtinai paspauskite 
, kad pasinaudoję programa iš jos 
išeitumėte.
Norėdami uždaryti programą iš paskiausiai naudotų programų sąrašo, braukite 
programos peržiūrą į kairę arba į dešinę. Norėdami išvalyti visas programas, 
bakstelėkite 
Išvalyti visus.